Riksförbundet Unga Musikanters logotype

Grafisk profil

Välkommen till RUM:s grafiska profil!

Här kan du hämta RUM:s nya nationella grafiska profil och material som är gjort direkt för distrikten. Välj vilket distrikt du önskar få material från nedan.

Hur du använder den grafiska profilen finns beskriven i dokumentet "RUM:s grafiska riktlinjer". Riktlinjerna är till för att behålla strukturen och utseendet i RUM:s kommunikation så att hela organisationens kommunikation går att känna igen. Läs därför igenom dokumentet innan du själv använder RUM:s grafiska profil.

RUM:s grafiska riktlinjer